Ass Zigarettenfabrik

Zigarettenfabrik „ASS“ K.G., München

Baruch Ass, Tabak-, Zigaretten- und Hülsenfabrik in München

 

Zigarettenmarken:
Ass Gold
Ass Löwe    

Blechdose „Ass Löwe“ 1900-1930
Deckel Innenseite: „Ass Löwe“
Seiten 2x „25 Zigaretten“, 2x „Zigarettenfabrik ASS KG München“